Welcome to Avis

Älä huolehdi, olet turvassa

Sinulla on vähintään perusturva aina, kun ajat Avis-autolla.

Omavastuu on autoluokasta riippuen 1200-2400 euroa. Ostamalla kaiken kattavan täysturvan saat kuitenkin poistettua koko omavastuun.

Nämä koskevat vain Suomen sisällä tapahtuvia vuokrauksia. Voit lisätä palveluita, kun tulet noutamaan autoasi.