Welcome to Avis

Älä huolehdi, olet turvassa

Sinulla on aina vähintään perusturva, kun ajat Suomesta vuokratulla Avis-autolla.

Omavastuu on autoluokasta riippuen 1200-4000 euroa. Ostamalla kaiken kattavan täysturvan saat kuitenkin poistettua tai pienennettyä omavastuun ja olet turvattu vahingoilta.

Alla olevat turvat koskevat vain Suomen sisällä tapahtuvia vuokrauksia. Voit lisätä palveluita, kun tulet noutamaan autoasi.